Credit Park S.A.

adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

e-mail: biuro@creditpark.pl

 

kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, w pełni opłacony, dzieli się na 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja

 

KRS: 0000663989

NIP: 5272796990

REGON: 366579410

 

nr rachunku bankowego: 14 1090 2590 0000 0001 3401 1938

Budujemy podmioty

świadczące usługi

dla klientów indywidualnych

© 2017-2018, Credit Park S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone