Podstawowym celem strategicznym jest dynamiczny i bezpieczny rozwój pozwalający w szybkim czasie na osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych poprzez:

tworzenie rentownych zależnych spółek celowych, oferujących produkty i usługi finansowe,

ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług finansowych oferowanych przez spółki celowe,

budowę silnych i rozpoznawalnych marek Credit Park S.A. i spółek celowych,

wykorzystanie efektów synergii, poprzez współpracę między spółkami z grupy kapitałowej, do której należy Credit Park S.A.,

 

zaangażowanie branżystów o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia,

 

kreatywność i wykorzystanie różnorodnych instrumentów przy pozyskiwaniu finansowania, dostosowanego do działalności spółek celowych,

 

budowanie trwałych relacji z inwestorami i partnerami.

Budujemy podmioty

świadczące usługi

dla klientów indywidualnych

© 2017-2018, Credit Park S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone